Over

DIEPSEE

OVER

is een kunstenaarsinitiatief te Oostende.

Onder impuls van Hans Defer en Luc Barbier neemt het collectief de draad op waar Krakk Transmissions heeft opgehouden:


De tentoonstelling 'SUOMI / The mind is nothing — space is everything', die een blauwdruk was voor de richting die Diepsee wil ingaan. Diepsee is een collectief met een sociale structuur waarbij de identiteit en rol van de leden inwisselbaar en ondergeschikt is aan het project. Een uitdijend creatief proces waarbij de reis belangrijker is dan de bestemming en de kaart groter dan het gebied. Een multidisciplinair initiatief dat naast actuele beeldende kunst een kruisbestuiving wil brengen van performance, muziek, literatuur en film. De werking van het initiatief tracht een verbindende factor te creëren tussen makers en publiek. Korte toonmomenten zorgen ervoor dat de opening het karakter krijgt van een happening.


DIEPSEE—KUNSTENAARSINITIATIEF

vzw 0729.763.464

www.diepsee.be

Copyright DIEPSEE—2020